Noves Vies signa conveni amb Ajuntament de Mataró per sessions d’acollida Mòdul B

https://drive.google.com/a/icab.cat/file/d/0B9B7bHWLnlfwSy1hRGVNczJMQ2M/view

Anuncis

Noves Vies signa conveni amb Ajuntament de Badalona

A data d’avui, 4 de febrer de 2015, l’Associació Noves Vies ha signat un conveni pel qual l’entitat realitzarà sessions formatives a persones nouvingudes i professionals dins del marc de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (DOGC Núm. 5629 de 14 de maig de 2010) i del DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (DOGC Núm. 6754 de 20 de novembre de 2014).

Aquest conveni facilitarà les sessions d’acollida del MÒDUL B i C establerts en la normativa d’acollida catalana.

Còpia del Conveni